אבטחת איכות


  •        תהליכי התכנון, הרכש והייצור ממוחשבים, מבוקרים ומתנהלים בקפדנות על פי מערכת ניהול איכות ISO 9001:2015 ותקן תעופתי AS9100D  המאושרת ע"י מכון התקנים הישראלי.
  • התהליכים מגובים בעזרת תוכנה חדשה לניהול משאבי הארגון (ERP) תוך דיווח שוטף בזמן אמת ושקיפות מלאה!
    בקרת איכות

  • 2 מכונות מדידה (CMM ) אוטומטיים עם יכולת מדידה X-600 Y-1000 Z-650

  • רמת דיוק של 2 מיקרון .

  • ביקורת האיכות במפעל כוללת צוות איכותי ומיומן של מבקרי איכות ומנהל ביקורת וטכנולוג.

 

מדיניות האיכות

השאיפה למצוינות ודוגמא אישית הינם אבני היסוד בחברה.

מצוינות טכנולוגית והאיכות הם הכרחיים להישרדות והצמיחה של החברה.

האיכות היא המחויבות של כולם.

שביעות רצון לקוחות החיצוניים והפנימיים כאחד הוא יעד אסטרטגי.

ההנהלה מחויבת ותיתן דוגמא אישית בדרך לשיפור איכות ושינויים.

כל העובדים חייבים להיות מעורבים, לחתור למצוינות ולבצע שיפורים בכל תחומי הפעילות.

יושם דגש על עבודת צוות כמנוף להשגת יעדי האיכות תוך הכרה ועידוד כל יוזמה.

בניית יחסי שותפות עם הלקוחות והספקים לתועלת הדדית.

התמקדות על שיפור תהליכים ומניעה ולא על איתור וגילוי תקלות.

פתיחות, קבלת דעות וביקורת בונה ע”י כל אחד בחברה.

הנהלת הארגון מכירה ביכולתו של עובד לטעות במסגרת ביצוע תפקידו. הנהלת הארגון מעודדת את העובדים לדווח על אי התאמות ותפעל לצמצום הגורמים לאי התאמות הקשורים לגורם האנושי.

הנהלת הארגון מעודדת את שיפור היכולת המקצועית, המומחיות והמיומנות של העובדים בין היתר באמצעות מערך הדרכה.

כל עובד בארגון מבין שהוא אחראי באופן ישיר על איכות המוצר ושביעות רצון הלקוחות. העובדים בחברה הינם חלק בלתי נפרד ממערכת ניהול האיכות במסגרת התפקידים השונים אותם הם ממלאים. 

הנהלת הארגון שואפת להנחיל לכל עובדי החברה קו מחשבתי שכל פעולה שנעשית תהיה בהתאם למטרות האיכות של החברה. 

יוקדש מאמץ ומשאבים להדרכה ויצירת הבנה לדרישות האיכות.תעודות הסמכה


logo בניית אתרים